O fundacji

Fundacja Prodeo powstała w celu realizacji projektów oraz działań związanych z aktywizacją oraz integracją mieszkańców pogranicza polsko niemieckiego.

Pośród wielu działań realizowanych przez fundację znajdują się projekty skierowane do różnych grup. Są to między innymi dzieci i młodzież a także ludzie starsi. 

Proponujemy wiele pomysłów zmierzających do zbliżenia kulturalnego jak i osobistego ludzi mieszkających po obu brzegach Odry i Nysy. Z dużym sukcesem organizujemy zarówno duże jak i kameralne spotkania mające na celu poznanie osobiste ludzi przejawiających inicjatywę z obu stron granicy, wymianę doświadczeń oraz zapoznanie sie z twórczością.

Fundacja stara się niwelować bariery językowe, zaszłości kulturowe a przez to inicjować relacje pomiędzy mieszkańcami Dolnego Śląska oraz Saksonii. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy w szczególności wolontariuszy oraz ludzi z pomysłami.