Projekt Kulturinfo

Zapraszamy do udziału w projekcie „Polsko-niemieckie warsztaty filmowofotograficzne
Kulturinfo”
„Polsko-niemieckie warsztaty filmowo-fotograficzne Kulturinfo” to projekt mający na celu
zainicjowanie polsko-niemieckiej współpracy pomiędzy amatorami filmowania i fotografii.
W ramach projektu odbędzie się dziesięć teoretyczno-praktycznych warsztatów filmowych
i fotograficznych, których tematem będą polskie i niemieckie przygraniczne zespoły
ludowe/folkowe i ich twórczość. Udział w projekcie jest bezpłatny!
Interesujesz się filmowaniem i fotografią? Chcesz pogłębić swoją wiedzę i doskonalić swoje
umiejętności pod okiem instruktorów? Zgłoś swój udział w projekcie!. Uwaga! Ilość miejsc
ograniczona!!. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy do 14.01.2014 r. pod nr tel. 798233200
lub email: prodeo@o2.pl. Zapraszamy!!
„Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz ze środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa”